Рекламации

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента при спазени всички условия на поръчката и ако е предявена своевременно в съотвествие със ЗЗП.

Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват само в присъствието на куриера.

Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията трябва да бъде направена още при самото получаване на стоката в присъствието на куриера. В този случай незабавно се обадете на тел: +359897666580  или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.

С предявяване на рекламация при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира:

1.за възстановяване на заплатената сума, или

2.за замяна на стоката с друга, или

Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Обслужването на рекламации става след изпращане на e-mail до info@pureroots.bg за предявяване на рекламация с описано подробно описание на причините за рекламацията.

След получаване на e-mail, Пюър Руутс връща отговор на клиента на посочен валиден email адрес. Запазваме си правото да не приеме констатацията на клиента ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.

В случай, че от получения e-mail не става ясно за причините по предявената рекламация Пюър руутс уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/. Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.

В случай на приета рекламация, ние ще Ви върнем стойността на закупената стока на личната Ви банкова сметка в срок от 7 дни.

В случай, че отхвърлим рекламацията, ще Ви уведомим с e-mail за причините за отказа.

С прочитането на тези условия и в последствие с използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях.

Вашият коментар

Shopping Cart