Политика за поверителност

С приемането на Общите условия потребителят изрично се съгласява, че pureroots.bg има право да събира и използва лични данни и информация във връзка с регистрацията за ползване на услугите. Събраната информация ще бъде използвана единствено за вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, връзка с вас потребителя случай на проблеми, свързани с поръчката или подобряване на обслужването ни.

„Пюър Руус“ ООД гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, нито ще се използват за цели, различни от посочените.

Политика на защита на лични данни на „Пюър Руутс“ ООД

в сайтовете www.pureroots.bg, www.pureroots.bg, www.pureroots.de

Задължителна информация за администратора на лични данни „Пюър Руутс“ ООД

Наименование: „Пюър Руутс“ ООД

ЕИК 203914241, идент. номер по ДДС BG203914241

Адрес на управление: гр. София, Кръстова вада, ул. „проф. Милчо Лалков“ 10

Адрес за кореспонденция София, Кръстова вада, ул. „проф. Милчо Лалков“ 10

Телефон: +359 897 666 580

e-mail: office@pureroots.bg

сайт www.pureroots.bg, www.pureroots.bg, www.pureroots.de

Настоящата Политика регламентира начинът, по който „Пюър Руутс“ ООД използва, съхранява и защитава личните данни, които Вие ни предоставяте в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни или Регламент ЕС 2016/679.

Съгласявайки се с нашата Политика, Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.

Със запитванията за оферти и поръчките, които правите в нашите сайтове, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията на политиката за лични данни на „Пюър Руутс“ ООД. За да можем да обработваме коректно Вашите запитвания и поръчки, ние се нуждаем от Вашите лични данни. „Пюър Руутс“ ООД носи отговорност за запазване на поверителността на събраната информация.

„Пюър Руутс“ ООД предлага услуги само на пълнолетни лица, навършили 18г.

Доброволно предоставяне на личните данни

Предоставянето на лични данни е доброволно. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описани в настоящата Политика, можете да не ни ги предоставяте. Тогава няма да можете да използвате услугите, които предлагаме.

Можете да използвате нашите сайтове, без да оставяте лични данни. Личните данни са необходими само при искане за оферта и за доставка на стоки от „Пюър Руутс” ООД чрез онлайн магазина.

В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налице друго правно основание, като необходимост за изпълнение на договор, законови задължения и др.

Основание за събиране и обработване на личните данни

Събирането на лични данни е сведено до минимум и е на основание предоставено съгласие. Личните данни са необходими за:

информирано съгласие

коректно изготвяне на оферта

осъществяване на доставки на стоки от „Пюър Руутс” ООД чрез онлайн магазина

счетоводни цели

маркетингови цели

Законът за счетоводството

задължения към Държавни и Общински ограни

Начини на събиране на информация

при посещение на сайтовете /чрез бисквитки/

при регистрация на профил

при искане на доставки на стоки от „Пюър Руутс” ООД чрез онлайн магазина

при потвърждение на поръчки

от трета страна – когато упълномощени хора правят поръчки за Вас

Информация, която събираме при осъществяване на доставки на стоки от „Пюър Руутс” ООД чрез онлайн магазина

Име

адрес

е-mail

телефон

Цел на събирането на данните – Доставки на стоки от „Пюър Руутс” ООД чрез онлайн магазина.

Срок на съхранение – 5 години след последното осъществяване на доставки на стоки от „Пюър Руутс” ООД чрез онлайн магазина.

Бисквитки /cookies/

Бисквитките са малки текстови файлове, които се намират в директориите на браузъра. Те се създават със зареждането на сайтовете. При всяко следващо посещение на същия уеб адрес, браузърът изпраща текстовия файл до сървъра на сайтовете.

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Бисквитките се управляват чрез настройките на браузъра. Различните браузъри използват различни начини за разрешаване и деактивиране на бисквитките, като опциите за тази цел обикновено се намират в менютата Tools или Options. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. За повече информация вижте aboutcookies.org или ни пишете на office@pureroots.bg.

Информация, която събираме с бисквитките

през какво устройство се достига до сайтовете

от какъв браузър се достига до сайтовете

разгледани страници в сайтовете

IP адрес

Сайтовете на „Пюър Руутс” ООД използват само и единствено аналитични бисквитки. Цялата информация, събрана от тези бисквитки е обобщена и поради това анонимна.

Цел на събирането на данните: анализирането на данните от ежедневните посещения с цел подобряването на сайтовете.

Срок на съхранение – 1 година.

Правно основание – информирано съгласие

Право на информираност

Имате право да поискате информация какви лични данни се съхраняват за Вас, техния произход и с каква цел се съхраняват. За целта моля изпратете искане на office@pureroots.bg.

Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да поискате информация дали се съхраняват Вашите лични данни. За целта моля изпратете искане на office@pureroots.bg.

Право на коригиране

Имате право да коригирате личните си данни, ако е необходимо. За целта моля изпратете искане на office@pureroots.bg.

Право на изтриване или правото да бъдеш забравен

Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни, освен ако имате направена поръчка и законодателството изисква запазването на данните. „Пюър Руутс” ООД ще изтрие Вашите данни, освен ако няма законови основания за обработването им. За целта моля изпратете искане на office@pureroots.bg.

Предоставяне на информацията на трета страна

„Пюър Руутс” ООД няма да предостави личните Ви данни на трета страна, освен в следните случаи:

ако сме получи изрично съгласие от субекта на личните данни

имаме законово задължение да разкрием личните Ви данни пред легитимни контролни органи или длъжностни лица, тъй като сме задължение за предоставим тази информация по силата на закона

част от информацията се предоставя на трета страна, когато е необходимо за изпълнението на договора за доставки на стоки от „Пюър Руутс” ООД чрез онлайн магазина. Настоящата Политика може да бъде периодично актуализирана, като всяка промяна ще бъде отразена на интернет страницата.

Настоящата Политика е неизменна част от Условията за ползване на сайта.

Задължителна информация за компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Вашият коментар

Shopping Cart