Да се докоснеш до органичното земеделие

Изследвания показват, че органичният сектор все по- бързо расте от години. През 2018 г. потребителите в Европа са похарчили много повече пари за органични храни. Изключително приятно развитие според нас. Защото сме убедени, че биологичното земеделие е не само по-добрата, но и необходимата форма на производство на храни, ако искаме да се отнасяме отговорно към околната среда, климата, животните и себе си.

Ние вярваме, че бъдещите поколения имат право да приемат нашата отговорност сериозно и да действаме решително в съответствие с това. Органичните фермери произвеждат 20% по-малко парникови газове. По-специално, премахването на минерални азотни торове, които се използват в конвенционалното земеделие, намалява емисиите на CO2.

Изследвания показват:

От един килограм (1 кг.) конвенционално произведена пшеница се отделя толкова CO2, колкото при изминаването на 3,4-километра пробег с кола, а от био пшеницата се отделя CO2, равен само на 1,5 км пробег.

За да се намалят вредните емисии с 60% до 80% до 2050 г., производството на месо и мляко също трябва да бъдат намалени със 70%.

При органичното отглеждане не се използват синтетични пестициди, така че околната среда е пощадена от пестицидни дъждове. Това защитава почвата и подпочвените води, тъй като химическите препарати, използвани при конвенционалното отглеждане проникват в подпочвените води и ги замърсяват.

Неизползването на пестициди запазва биоразнообразието, точно както неизползването на монокултури. Биологичните ферми често отглеждат „стари“ и малко познати сортове и имат особено силен принос за разнообразието от билки, плодове и зеленчуци. Крайните ивици, живите плетове и малките биотопи облагодетелстват редки растения, насекоми и птици и по този начин също насърчават биоразнообразието.

Органичното производство също помага на пчелите и в крайна сметка на нас, защото без тях бихме яли почти 80 % по-малко храна. Вече има региони, където цветята трябва да се опрашват ръчно от хора.

Животновъдството в биологичното земеделие означава животновъдство подходящо за вида. Това означава повече пространство в обора, достатъчно движение и органичен фураж, който е подходящ за животинския вид. Хомеопатията и натуропатията имат приоритет при заболяванията.

Като не използваме пестициди в биологичното земеделие, ние естествено консумираме по-малко токсини от околната среда, когато консумираме органична храна. Органичните месни и млечни продукти не съдържат нито лекарства, нито антибиотици, които се дават на животните профилактично при конвенционалното отглеждане.

Органичните растения също имат по-високо съдържание на хранителни и жизненоважни вещества. По време на обработка са разрешени над 400 хранителни добавки за конвенционални храни, някои от които могат да предизвикат алергии.

За органичните храни има само 40 хранителни добавки. В биологичното земеделие нито семената, фуража, нито съставките, които са произведени с помощта на генното инженерство, не са разрешени. Това дава сигурност, защото все още не знаем как генното инженерство променя нашата храна или нас. В био сектора справедливите цени и коректното сътрудничество също са много важни, както в търговията с развиващите се страни, така и в България.

Основателят на немската компания GSE- Vertrieb, Майкъл Грейчър се запознава обстойно с органичния свят като той споделя:

„Стана ми ясно какво всъщност означава конвенционалното земеделие и колко вредни могат да бъдат ефектите от този тип производство на храни в големи количества. Освен това, заради двете ми малки дъщери, изпитвах нужда да оформя света по положителен начин. Например с органичните храни, мисля, че това е правилния начин“, казва Майкъл Грейчър за решението си да премине към органичен начин на живот.

Въпреки, че органичната идея не е била толкова зряла през 90-те години и почти не е имало никакви сертификати  за хранителни добавки – Майкъл Грейчър е бил първият човек в Германия , който е успял да създаде и пусне успешно на пазара екстракт от семки на грейпфрут в органично високо качество  CitroPlus®. Продукт, който и до днес се радва на висока популярност в цял свят и България.

Shopping Cart