Bio-LACON

Биологичният потребител очаква най-високо ниво на безопасност при закупуване на био продукти. Следователно законодателят е включил целия път на биологичния продукт в процеса на контрол. Всяко лице, което пуска продукта на пазара, подлежи на органичен контрол.
Следователно LACON сертифицира производители, складодържатели, спедитори, както и фирми за търговия и внос.
Регистриран веднъж годишно и допълнително без предупреждение, одиторът на LACON проверява закупуването, съхранението, производствените процеси, рецептите, количествения баланс и етикетирането, както и превантивните мерки на клиента за избягване на замърсяване или смесване („Био-HACCP“).

 

 

Показване на 6 резултата

Shopping Cart